Klienternes erfaringer

Læs deres erfaringer om bla:

 • Rygestop
 • Depression
 • Manglende energi

og meget mere
under referencer

Livets overgange

Læs om livets forudsigelige kriser her

Læs de andre artikler

Ydelser

Man får nemt indtrykket af, at hypnoterapi er et universalværktøj, som er løsningen på alle problemer. Sandheden er, at hypnose rummer en hel værktøjskasse af afprøvede og effektive metoder.

Kunsten er at vælge det værktøj, som er bedst egnet i forhold til netop din situation og til det, du ønsker at arbejde med.

Jeg har specialiseret mig i følgende:

Rul ned for at se en dybere forklaring
 • Holistisk Rygestop
 • StressNed
 • Behandling af forbier (f.eks flyskræk, eksamensskræk o.lign.)
 • Angst
 • Eksamensangst
 • Depression
 • Frigørelse af din livskvalitet
 • Job- og karriererrådgivning
 • Regression
 • Traumer - særligt for tidligere udsendte soldater, nødhjælpsmedarbejdere m.fl
 • Visualisering af mål
 • Vægtreduktion

I listen ovenfor er angivet en række områder, hvor jeg anvender forskellige metoder og værktøjer fra hypnoterapien i behandlingsforløbet.

Min erfaring er, at den indledende dialog og coaching med dig om dine ønsker i sig selv er et vigtigt redskab.

Min erfaring er også, at den efterfølgende sparring om dine oplevelser under hypnoterapien er med til at forstærke effekten.

Endeligt er det min erfaring at en session i virkeligheden er en god igangsætter for en sund tankeproces, som fortsætter i perioden efter. Med andre ord kan en session være en meget kraftfuld igangsætter af din personlige udvikling.

Holistisk rygestop

Jeg kalder min rygestopbehandling for "holistisk".
I modsætning til, hvad mange tror, betyder det ikke "alternativ" men "helhedsorienteret".

Det vil sige, at man inddrager alle de faktorer, der påvirker en situation.

Mht. rygning er det ofte nogle psykologiske faktorer, der skal med i behandlingen, men også de rent fysiske udfordringer, fx forebyggelse af vægtstigning.

Læs under Referencer hvordan en ryger blev til eksryger

StressNed

Især stressbehandling giver anledning til at se på din situation som en helhed.

Starten kan være psykisk førstehjælp, men efterfølgende vil du også skulle se på dine værdier og din levevis, herunder din kost- og motionsvaner mm.

Her er ingen hurtige genveje, men resultaterne viser sig som regel hurtigt, og man bliver ofte en ny livsstil.

Behandling af fobier

Fobier kan oftest klares på en enkelt session.

Der er ingen grund til at du lader flyskræk ødelægge muligheden for gode ferieoplevelser eller du bliver ødelagt af eksamensskræk.

Frygten for succes kan være et problem for den meget ambitiøse sports m/k – også den kan fjernes.

Læs under Referencer hvordan to kvinder med flyskræk blev fri for sin fobi

Angst

Mange forbinder angst med skræk for bestemte situationer eller som forbier.

Angst er invaliderende for livskvaliteten. Angst for lukkede rum, for at tage med toget, flyskræk eller for at køre over broer. Alt sammen sætter begrænsninger i dagligdage og hindrer et almindeligt socialt liv. I langt de fleste tilfælde kan angst fjernes ved en enkelt behandling eller to. Der er tilfælde, hvor angsten stikker dybere og hvor der skal lidt mere til for at fjerne angsten. Kontakt mig og lad os diskutere, hvordan jeg kan støtte dig, så du bedst kan give slip på din angst.

Læs under Referencer hvordan en kvinde med angst, og ocd, slap for den invaliderende lidelse

Eksamensangst

Læs under Referencer hvordan to kvinder slap fri for deres eksamensangst

Frigørelse af livskvalitet

Behandlingen vil her oftest være en blanding af hypnoterapi, mentoring og samtaleterapi.
Jeg tager udgangspunkt i din specifikke situation - jeg anvender ikke en standardbehandling.
Vi bruger tværtimod en del tid på i fællesskab at afklare dine behov og definere dine mål.

Job -og karriererådgivning

Overskriften er bred – den dækker alt fra mobning til afklaring af indholdet i ønskejobbet.
Forløbet kan spænde fra hypnoterapi til sparring om formulering af din ansøgning.

Læs under Referencer hvordan kvinde fik karriererådgivning

Regression

Denne terapiform handler om at lade dit ubevidste sind føre dig tilbage i tiden.

Metoden bruges f.eks til at finde den bagvedliggende årsag til et specifikt problem. Som man siger: ”Når man sætter navn på dragen vil den forsvinde”.

Det er med regression som med elektricitet – det er ikke afgørende om du tror på det.

Læs om hvordan Birthe opdagede sine tidligere liv

Traumer – særligt for tidligere udsendte soldater, nødhjælpsarbejdere m.fl.

Danmark har politisk besluttet udsendelse af soldater, politifolk, nødhjælpsarbejdere m.fl. til verdens brændpunkter.

Derfor har vi et ansvar for at hjælpe de udsendte tilbage til en så normal tilværelse som muligt efter udsendelsen.

Det er mennesker, som har haft meget grimme oplevelser og fået ar på sjælen.

De fortjener, at alle gode kræfter samarbejder om at hjælpe. Gennem hypnose og fortrolig samtale hjælper vi med at lindre sårene.

Visualisering af mål

"If you can dream it – you can do it”, sagde Walt Disney. Og han bevidste jo om nogen at sætningen er sand.

Gennem sparring om dine mål og den efterfølgende hypnoterapi gør du dine mål mere tydeligt og du oplever, hvordan det er at have opnået dem. Det er første skridt til at din drøm omsættes til virkelighed

Vægtreduktion

Hvis du er overvægtig, kan du opnå varigt vægttab uden selvpineri gennem hypnoterapi. Vi arbejder med din motivation og tager dermed også højde for den ubevidste modstand, du måtte have mod at tabe dig (og som kan være årsagen til tidligere mislykkede forsøg).

Hypnohuset - Helsingørsgade 27D - 3400 Hillerød - Telefon: 20 91 49 00 - E-mail: sten@hypnohuset.dk