Om mig

Sten Svensson - Master Hypnoterapeut

Jeg er uddannet Master Hypnoterapeut fra Hypnoseskolen.

Jeg tror på, at ethvert menneske har enestående kvaliteter og kompetencer. Under de rette vilkår kan disse talenter udvikles. Når det sker skabes der øget selvværd, mere glæde og en højere livskvalitet.

Mit mål er at hjælpe hver enhver med at finde og udvikle sine enestående kvaliteter og kompetencer.

Uddannelsen som Master Hypnoterapeut kombineret med en omfattende praktisk erfaring fra flere hundrede sessioner har givet mig en god teoretisk og praktisk ballast for at kunne være en del af løsningen af mange forskelligt artede problemstillinger.

Min baggrund

Jeg er uddannet Master Hypnoterapeut fra Hypnoseskolen, hvor jeg også har fungeret som assistent ved uddannelsen af nye hypnoterapeuter. Min uddannelse er fulgt op med en række overbygningskurser indenfor bl.a regressionsterapi.

Med en karrieremæssig baggrund som bl.a. HR direktør har jeg arbejdet en del med virksomheder, rådgivning og ledelse. Det har vist sig at være et godt supplement til hypnoterapi i forbindelse med f. eks stress, præstationsangst og andre arbejdsrelaterede problemer. Sideløbende med hypnose anvender jeg samtaleterapi og coaching som mine primære værktøjer.

Jeg er forfatter til en række bøger om ledelse og forskellige aspekter af personlig udvikling, bl.a ”Fra vision til resultater”, ”Få tiden på din side” og ”Tro på det”. Herudover har jeg gennem tiden opnået en omfattende foredrags- og undervisningserfaring.

Værdier i samarbejdet:

”Nærvær, respekt, engagement og indlevelse” er vigtige værdier for mig og som jeg ønsker skal være en del af den oplevelse du får ved at være i behandling.

Mit mål er at være en del af løsningen på mine klienters problemer og stiller mig gerne til rådighed som samarbejdspartner. I samarbejdet bidrager jeg med praktisk viden, konkrete erfaringer og velafprøvede terapeutiske værktøjer.

Sådan arbejder jeg:

Ethvert problem er helt specielt og med helt særlige omstændigheder. Kunsten er at gennemskue dit tema og finde præcist den ”nøgle”, der skal til for at få løst dit problem.

Min erfaring gør, at jeg efterhånden har en rigtig god fornemmelse af, hvor i det ubevidste sind jeg skal lede. Samtidigt er min værktøjskassen rummelig nok til at indeholde præcise værktøjer til at løse en stor variation af problemstillinger

Målet er at skabe varige ændringer og det opnår man efter min erfaring kun ved at finde frem til den præcise årsag til problemet og derefter være en dygtig håndværker der mestrer de rette værktøjer. Med andre ord arbejder jeg på at fjerne årsagen og ikke behandle symptomerne.

Mine erfaringer:

Gennem mange hundrede behandlinger har jeg opnået en vis erfaring med mange af de klassiske problemstillinger som f.eks eksamensskræk, flyskræk, præstationsangst, traumer, en lang række forbier og mange variationer af angst. Oftest klares disse problemer med kun en enkelt behandling.

Som tidligere storryger har jeg en særlig fokus på at bistå andre med at blive røgfrie. Jeg har dyb respekt for enhver der træffer beslutning om at lægge tobakken på hylden og det projekt, det i virkeligheden er. Læs mere om rygestop under artikler.

Mit speciale er individuelle forløb, der har fokus på øget selvværd, reducere stress, skabe personlig udvikling, reducere jalousi eller skabe vægtreduktion. Generelt set er det situationer, hvor der skal ryddes op i gamle tanker, mønstre og dårlige oplevelser.

Jeg har en god teoretisk og praktisk baggrund indenfor ”regressionsterapi” hvilket gør, at jeg kan bidrage med at opløse karmiske bindinger, afdække livsformål mv. Jeg er uddannet til at anvende bl.a Michael Newtons metoder til at hjælpe klienten med at opleve tidligere liv og gennemføre rejsen til ”Livet-mellem-Livene”

Læs referencerne fra klienter her

Hypnose virker bedst, når..

Som i alle andre terapeutiske forløb er det afgørende, at der er etableres et godt og tillidsfyldt samarbejde mellem behandler og klient. I det tillidsfulde samarbejde er der min opgave at skabe rammerne for, at du kan slappe af.

For nogen handler det først og fremmest om at lære at give slip på det medførte ”kontrol-gen” før de føler, at de går i trance. Det kan opleves grænseoverskridende at skulle give slip og ”give sig hen” når man ikke er helt fortrolig med, hvad hypnose er og hvordan trance opleves. Når du på forhånd fortæller mig om din eventuelle usikkerhed er det min opgave at tilrettelægge forløbet, så det giver dig mest mulig tryghed.

For andre handler det op, at de udsætter sig selv for et stort præstationskrav ved at forventer af sig selv, at de både skal kunne se billeder, huske tilbage til barndommen og leve sig ind i alle situationer under trancen. Det er min opgave at guide dig så du får de indsigter der er vigtige for at du når dine mål med sessionen – med andre ord skal du kun forvente af dig selv, at du er tilstede.

Ved et forløb over flere gange vil du opleve, at det går hurtigere og nemmere at komme i trance fra gang til gang – og at vi derfor endnu mere tid til at bearbejde dine temaer i hver session.

Sådan oplevede journalisten en behandling hos mig:

Journalist: Ditte Marie Krømmelbein Larsen
Fotograf: Kim Bjærre

"Forestil dig, at du står foran en trappe med fem trin. For hvert trin du tager, kommer du dybere og dybere i trance. 1… 2… 3… 4… 5." Lyset flimrer svagt igennem mine lukkede øjne og jeg føler, at jeg er ved at falde halvt i søvn.

"Hypnose er at sætte dig i trance, så der er adgang til dit ubevidste sind, hvor jeg kan udføre terapi," fortæller Sten Svensson, der er uddannet hypnotisør fra Hypnoseskolen i København.

Jeg er på besøg hos ham, fordi jeg gerne vil være bedre til at slappe af og være i nuet. Hans fløjlsbløde stemme guider mig og jeg føler mig helt tryg. Sten fortæller, at intet kan ske som jeg ikke selv accepterer og at både mit bevidste og ubevidste sind vil være fuldt til stede. Det første han beder mig om er at tage alle mine bekymringer og lægge dem i en rygsæk ovenfor trappen. Min krop føles rent faktisk lettere, jo mere jeg forestiller mig, at jeg lægger fra mig. Da jeg har fyldt rygsækken, prikker han mig på hånden og indkoder på den måde følelsen af lethed i min krop.

Når jeg fremover føler mig anspændt og stresset skal jeg tage en dyb indånding og holde på punktet på hånden, hvilket vil få min krop til at huske følelsen af lethed. Det er en simpel teknik, men den virker - og jeg er ret imponeret, hvilket Sten Svensson også var, da han første gang stiftede bekendtskab med hypnose.

Han er tidligere HR-direktør i et multinationalt firma men skiftede for 15 år siden spor til hypnotisør, da han oplevede at blive røgfri med hypnose. I dag er han selvstændig og arbejder med hypnose til private og firmaer.

Jeg er forfatter til en række bøger om ledelse og personlig udvikling, bl.a.
Få Tiden på din side" og Tro på det".

Læs mere om mig i folderen her

Hypnohuset - Helsingørsgade 27D - 3400 Hillerød - Telefon: 20 91 49 00 - E-mail: sten@hypnohuset.dk